DELA

Projektet Fyrens marina fick ja efter omröstning

Med rösterna 5-4 godkändes i går kväll detaljplanen för hamnprojektet Fyrens marina i Lumparland.
De som röstade emot var kritiska mot placeringen, inte mot själva projektet.
Detaljplanen för Fyrens marina var i går för andra gången på Lumparlandsfullmäktiges föredragningslista. Då ärendet behandlades första gången blev det bordläggning för att fullmäktige först skulle kunna göra en syn på den tilltänkta platsen strax norr om Långnäs.
– Det var ett bra studiebesök. Vi kom dit sjövägen så att vi verkligen fick en bild av vilken typ av område det handlar om, sade fullmäktiges ordförande Raija-Liisa Eklöw på mötet i går.


Fler argument
Kommunstyrelsens ordförande, Brage Wilhelms, som var närvarande på sammanträdet, höll med Eklöw.
– Synen gav mycket. Vi fick se hur platsen ligger i förhållande till Långnäs och hur det ser ut där. Synen styrker kommunstyrelsens förslag att fullmäktige skall godkänna detaljplanen, sade Wilhelms.
Men studiebesöket på plats gav också motståndarna fler argument, bland andra ledamot Bengt-Olof Lindgren som hade noterat både platsens skönhet och djurliv i form av två tärnbon.


Vacker skärgård
– Antar vi planen exploaterar vi ett naturskönt område. Vi borde i stället bevara vacker skärgård för kommande generationer, sade Lindgren och föreslog att detaljplanen skulle avslås.
Han var också kritisk till att kommunstyrelsen agerat som en bulvan då man varit mellanhand i markfrågan mellan projektet och Lemlands-Lumparlands församling.
– Men jag vill understryka att jag inte har något emot planerna, det är förfaringssättet och valet av område jag är emot, sade Lindgren.


En milstolpe
I omröstningen som följde fick Lindgrens förslag att inte anta planen sammanlagt fyra röster. De som var emot är, utöver Lindgren, ledamöterna Torsten Andersson, Lars Helsing och Gunnar Sundblom.
Fem av ledamöterna stödde kommunstyrelsens förslag vilket alltså innebär att detaljplanen för marinan nu är godkänd.
– Det är ett steg i rätt riktning och en ny milstolpe har nåtts. Nu väntar vi och ser tills beslutet har fått laga kraft, säger en glad Lennart Joelsson, som är en av dem bakom Fyrens marina.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax