DELA

Professor: Autonomi säkrar språkliga rättigheter

På torsdagen hölls en vetenskaplig konferens i Ålands fredsinstituts regi. Forskare om migration och minoritetsspråk samlades för att utbyta resultat.
Konferensens tre huvudtalare var Reetta Toivanen från Helsingfors universitet, Sia Spiliopoulou Åkermark från Ålands fredsinstitut och Fernand de Varennes som för tillfället forskar på universitetet i Peking.
Fernand de Varennes är själv fransktalande kanadensare, uppvuxen inte i Quebec där franska är det lagstadgade huvudspråket utan i provinsen New Brunswick, som är Kanadas enda juridiskt tvåspråkiga provins där ungefär en tredjedel av befolkningen . De Varennes har länge forskat om minoriteter och deras språkliga rättigheter. På konferensen sammanfattade han den internationella utvecklingen av juridiska rättigheter för minoritetsspråk.
– Mer än hälften av världens i dag talade språk kommer att försvinna, och de juridiska svaren på detta har varit svaga. Förutom EU:s stadga om språkliga rättigheter finns inget från vare sig FN eller andra. Det betyder att talare av minoritetsspråk saknar redskap för att hävda sina rättigheter, berättar de Varennes.
Det finns ett sätt att säkra språkliga rättigheter som visat sig fungera vid internationella jämförelser.
– Territoriell autonomi är absolut ett sätt att säkra språkliga rättigheter. Det har fungerat bra bland annat på Åland, i Schweiz, Kanada och i Belgien, slår de Varennes fast.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson