DELA

Posten vill ha en gång- och cykelväg

Posten Åland Ab vill att Jomala kommun bygger en gång och cykelväg från Svibyvägen till flygfältet. Posten motiverar sin anhållan med att många av de cirka 200 anställda vid postterminalen i Sviby går eller cyklar till jobbet.
– Sträckan upplevs som väldigt otrygg att färdas på. Utbygganden av gc-vägar skulle även göra förbindelsen tryggare för personer till och från flygplatsen och speciellt Sviby dagis, skriver posten i sin anhållan.
Kommunstyrelsen i Jomala svarar posten med att gång- och cykelvägar redan finns planerade men att det krävs ett politiskt beslut för att de skall få pengar för att förverkligas.
Jomala konstaterar dessutom att man under år 2011 skall ta fram en översikt över hela gång och cykelvägsnätet i kommunen. (tt-s)