DELA

Pommern renoveras i Sverige

Museifartyget Pommern kommer att renoveras i Sverige. Detta efter att Algots varv läggs ned.
– Det är en nackdel för oss. Nu blir reparationen dyrare, säger intendent Bertil Byman.
Pommern har de senaste åren genomgått omfattande renoveringsarbeten. Stormasten har blästrats och målats om och bogsprötet svetsats. Dessutom har fördäck bytts ut liksom den övre delen av masten.
Men fortfarande är nitskallarna i skrovet svårt rostangripna.
– Om de rostar bort hålls inte plåtarna ihop. Nu måste vi se till att nitarna inte kan slinka ut genom hålen i plåten.
Dessutom finns fläckar av korrosion i vattenlinjen och på kölen. Bertil Byman säger att fartyget trots allt är i gott skick.
– Skutan är tät. Man har satsat på renoveringen och inte talat så mycket om kostnader.


Kostsamt
Enligt Bertil Byman skulle Pommern ha reparerats vid Algots varv.
Efter beskedet att varvet läggs ned har förhandlingar istället inletts med ett svenskt varv, vilket medför ökade kostnader. Än så länge vet han inte hur mycket pengar det rör sig om.
– Men det kommer att bli dyrare. Bogserings- och försäkringskostnader tillkommer. Dessutom dagtraktamenten till personalen som kommer med.
Mariehamns stad stöder fartyget i drift och landskapet finansierar större arbeten. Biljettintäkter från besökare täcker ungefär en tredjedel av kostnaderna.


Svetsar
Arbetet beräknas ta några månader. Att svetsa fartyget är det billigaste alternativet att få fartyget i skick. Men det bästa vore att byta ut alla nitar och bottenplattor. Det skulle dock kosta 12 miljoner euro.
– Vi har 350.000 euro reserverade i årets budget.
Bertil Byman har fått löfte från Eckerölinjen att Pommern ska få ligga i Algots docka åtminstone året ut, men inga reparationer kommer att ske där. Han funderar på hur det kommer att gå nästa gång fartyget måste ses över vintertid.
– Ur min synpunkt är en docka på Åland mycket välkommen.


Skotskt bygge
Pommern byggdes i den skotska hamnstaden Glasgow 1903. Hennes namn var ursprungligen Mneme, efter minnets gudinna i den grekiska mytologin. Fram till 1923, då den åländske redaren Gustaf Erikson köpte henne, fraktade Pommern salpeter från Chile till Europa.
År 1953 donerades hon till Mariehamns stad av Gustaf Eriksons barn och fyra år senare blev Pommern museifartyg. 2006 besöktes hon av 33.000 personer.
Bertil Byman hoppas att fartyget kommer att finnas kvar i Västerhamn länge än.
– Går man hit vintertid när hon inte är här fattar man hur fattig stadsbilden är utan henne.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax