DELA

Polismästaren: Organisationen går på knä

– Vi har en organisation som går på knä, vår personal ställer upp och jobbar och jobbar. Men det räcker med en långtidssjukskrivning för att planeringen skall stjälpas.
Det säger polismästaren Camilla Hägglund.
– Landskapet har dragit ner på antalet poliser. Två tjänster drogs in strax innan jag tillträdde (2007). Just nu har vi fyra tjänster som vi inte får tillsätta. I praktiken har vi en patrull mindre ute nu, dygnet runt.
Flera poliser vore en lösning.
– Måttet är rågat, budgetmedel måste skjutas till, säger Camilla Hägglund.
Det finns inga arbetslösa poliser på Åland, därför går det inte att hitta vikarier vid till exempel sjukskrivningar.
Vikarier som kommer hit från fastlandet söker sig gärna tillbaka till dit när tillfälle ges. Eftersom den åländska lagstiftningen skiljer sig från rikets så tycker många fastländska poliser att det är enklare att jobba på fastlandet.
Och de åländska polisernas arbetsbörda har ökat betydligt.
– Narkotika är ett prioriterat område och där man också nått väldigt goda resultat. Men över huvud taget har utredningsarbetet blivit mera krävande, säger Camilla Hägglund.
Det preventiva arbetet blir lidande.
– Vi har inte möjlighet i dag att arbeta förebyggande.
Det gör också att fopatruller mer sällan syns på staden.
– Vi prioriterar att finnas där vi vet att brott begås, som till exempel genom blåskontroller, säger Hägglund.

Högt i statistiken
Att polisen tagit relativt få rattfyllerister i år är också en följd av personalbristen som begränsar möjligheten att utföra lika många kontroller som tidigare.
– År 2007 hade vi alla tjänster tillsatta. Det är klart att det syntes i statistiken. Men vi ligger fortfarande högt i den internationella statistiken om man ser på folkmängden. I Sverige med en folkmängd på nio miljoner eftersträvar man två miljoner blåsningar per år medan vi 2007 hade 27.000 blåsningar vilket motsvarar vår befolkningsmängd.

Patrik Dahlblom