DELA

Polisen besvärar sig mot beslutet

Den dömde polisen tänker besvära sig mot den skriftliga varning han fått. Men någon besvärsanvisning fick han inte förrän han bett om det.
Den varnade polisen är missnöjd med hur förfarandet kring hans ärende har sett ut.
– Jag förstår innebörden av straffet men inte skäligheten eftersom det snart gått tre år sedan man fått kännedom om ärendet, cirka sex månader sedan hovrättsdomen och två månader sedan tjänstedelegationens utlåtande, säger han.
Han tycker beslutet strider mot tjänstemannalagens 50:e och 51:a paragraf, något som tjänstemannadelegationen tolkat annorlunda.
– Också polismästaren (Camilla Hägglund) anser det vara oklart då hon själv tycker att jag ska besvära mig mot hennes eget beslut, säger han.
Polisen, som konsekvent nekat till brott, har 30 dagar på sig att överklaga varningen till Ålands förvaltningsdomstol. Han planerar att göra det, även om det först inte var självklart. Polisen uppger nämligen att han inte fick någon besvärsanvisning i samband med att varningen delades ut av polismästaren.
– Jag fick den först då jag vägrat ta emot varningen förrän man gav mig anvisningen. Polismästaren trodde att det inte gick att bevära sig, säger han.

”Straffad i media”
I tjänstedelegationens utlåtande, som står att läsa här intill, har polisen tillsammans med en kollega lyft fram det de kallar ett inofficiellt straff polisen fått genom mediernas rapportering. Om det vägde in i beslutet att ge en varning är oklart.
– Hela den här processen besvärar mig då allt förts fram via massmedia och officiellt angående bland annat min tjänstledighet, min faderskapsledighet och behandlingen i tjänstedelegationen vilket inte är officiellt innan beslut ges. Även denna bestraffning är inofficiell då den ej noteras i matrikeln, säger polisen.
Han säger också att han känner sig osakligt bemött av tjänstedelegationen.
– Man kallade mig till behandling skriftligen men återkallade detta på behandlingsdagen med motiveringen att man inte var säker på att man kan behandla ärendet!

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax