DELA

Peter Rask friad men kritiserad av JO

Peter Rask, hälso- och sjukvårdsdirektör vid ÅHS, både frias och kritiseras av Justitieombudsmannen i ett utlåtande som kom i torsdags och som rör misstankar om att han skulle ha utnyttjat sin position för att ge sin fru bättre lön under hennes vikariat.
Det är styrelsen för Ålands lokalavdelning av Finlands läkarförbund som i mars förra året bad JO att undersöka om Peter Rask agerade rätt i samband med att hans fru Eva Rask anställdes för ett vikariat. Det hela började redan 2010 då Peter Rask och hans hustru träffade överläkare Ove Mattsson i ett socialt sammanhang. De började prata om möjligheterna för Eva Rask att arbeta på Åland, varvid Mattsson föreslog att hon kunde vikariera honom under en vecka i november-december det året. Mattsson föreslog att Rask skulle få samma lön som han själv hade, vilket hon accepterade. Kontakten de två emellan sköttes senare via sjukhusdirektören men ansvarig för anställningen var klinikchef Tommy Holmström.
JO skriver i sitt beslut att det framgår att Peter Rask har ”förmedlat vissa meddelanden mellan sin fru Eva Rask och överläkare Mattsson” och att dessa meddelanden har varit av praktisk natur och handlat om anställningen. JO anser inte att sjukhusdirektören kan anses ha deltagit i sin frus anställningsärende.


Jävig i lönefrågan
Däremot kritiserar JO honom för att ha varit jävig i den förhandling som gällde Eva Rasks lön under vikariatet. Mattsson hade alltså föreslagit att hon skulle få samma lön som han själv hade. Men i anställningsbeslutet var lönen satt till en summa som låg på 1.600 euro mindre. Peter Rask påpekar att det hör till hans uppgifter att ”reagera på felaktiga eller bristfälliga beslut” och agerar mot den felaktiga lönen. Vid två tillfällen skickar han e-post till Holmström och påpekar att lönen inte stämmer. ”Jag förutsätter att ni ser till att hon får exakt samma totala månadslön som Ove inklusive alla olika tillägg”, skriver han. Han påpekar att det vore ”tråkigt” för hustrun att jobba här en vecka för lägre lön än den hon har på sitt ordinarie arbete. Resultatet blir att lönen justeras av Holmström.


Det är i det här som JO anser att Rask har varit jävig då han har ”deltagit i behandlingen av sin frus anställningsärende”.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén