DELA

Pengarna är slut på Sottunga

Inom två månader når Sottunga botten i kassakistan.
Orsaken till den akuta krisen, som är den värsta i kommunen någonsin, är att utgifterna för äldrevården fördubblats medan skatteintäkterna minskar.
Det var Ålands radio som i måndags rapporterade om det akuta läget i Sottunga, som i värsta fall innebär inställda betalningar till leverantörer och anställda.
– Pengarna tar slut innan året är slut, det här är den absolut största ekonomiska krisen på Sottunga, konstaterar kommundirektör Christer von Essen.
Enligt von Essen finns det inga särskilda skäl till att just Sottunga drabbats så hårt, utan det handlar om större demografiska förändringar som inte följts upp av lagstiftningen.
– Vi har skött vår ekonomi, vi har inte lånat pengar eller gjort dyra investeringar. Men på grund av vår storlek ligger vi 5-7 år innan resten av Åland, när det gäller att betala för den allt större gruppen åldringar som behöver vård.
I dag har Sottunga, med sina 112 invånare, fyra personer boende på De gamlas hem. Det är en fördubbling av vårdbehovet jämfört med tidigare och sammanlagt betyder utgifterna för äldrevården mellan 30 och 40 procent av den totala budgeten för nästa år.

Femårsplan för balans
För att trygga årets utbetalningar har kommunen sökt om ett särskilt stöd av landskapsregeringen. Som motkrav för att få stödet har kommunen gjort upp en femårsplan för hur de på sikt ska finna balans i budgeten.
– Kort sagt kan man säga att vi kommer att skära ner överallt. I samband med ansökan har vi också bett om att det skulle inrättas ett konstnadstak för äldrevården, vilket det redan finns inom till exempel missbrukarvården.
Krisen kan inte lösas med lån, eftersom det är likviditeten som innebär det akuta problemet, och lån kan inte sökas för driften.
Vad händer om ni inte får stödet?
– Det är en bra fråga, det kan jag inte svara på just nu. Då blir vi tvungna att ställa in betalningar, det kan vara både egna löner och leverantörer som inte får betalt. En orsak till att frågan är svår att besvara är att det på Åland saknas lagstiftning för en sådan situation, till skillnad från i riket. Det finns också liten erfarenhet av nedskärningar på Åland. Besparingar är en sak, men det är en helt annat sak att dra ner på det som man måste sköta, säger Christer von Essen.
Läs mer i papperstidningen!

Sara Othman