DELA

Pengar till avbytarservice delar regeringspartierna

Centern backar inte om avbytarservicen. Det var partiets budskap vid torsdagens flergruppsmöte.
– Vi är förvånade över att de andra partierna lägger en så stor vikt vid ett par hundra tusen euro, säger centerledaren Harry Jansson som ändå inte vill gå så långt som att kalla det regeringskris.
Utkastet till regeringens kommande lagförslag om avbytarservicen har varit ute för diskussion hos partigrupperna bakom landskapsregeringen. I utkastet föreslår man att stödet till avbytarverksamheten successivt ska bantas ner från dagens drygt 550.000 euro per år till cirka 200.000.
Centern har motsatt sig sänkningen med motiveringen att man borde gå långsammare fram så att näringen hinner med i omställningsprocessen. På torsdagens möte höll Centern fast vid sin åsikt.
Näringsminister Fredrik Karlström (Ob) säger att regeringen ska behandla förslaget innan det går på remiss till de organisationer som berörs. Förslaget blir officiellt först när det skickas ut.
– Jag har tittat på det ur alla synvinklar. Problemet är att det inte finns tillräckligt med pengar och då måste man prioritera.
Läs mer i papperstidningen!

Alfons Röblom