DELA

Pectus hördes om momslagen

Det åländska företaget Pectus fick möjlighet att i riksdagen ge sina synpunkter om förslaget till ny momslagstiftning.
Förslaget innebär försämrade villkor för Pectus och andra bolag med postorderverksamhet.
Det åländska företaget Pectus har hörts av finansutskottets skattedelegation i ämnet momslagstiftning. I riket finns ett lagförslag att höja gränsen för momsfri försäljning vilket påverkar de företag på Åland som sysslar med tredjepartslogistik, det vill säga hanterar postorderförsäljning och -distribution.
Pectus handhar logistiken för ett tiotal postorderföretag. Daniel Eriksson, som äger företaget tillsammans med Anders Winkelmann, säger att man fick bra respons från skattedelegationen.
– Det är ovanligt att företag får komma och lägga fram sin sak, vanligtvis får man lämna in en skrivelse, säger Eriksson.
Men genom kontakter med riksdagsledamoten Ulla-Maj Wideroos (SFP) och åländska riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér fick Pectus möjlighet att personligen lägga fram sina synpunkter.
Vad sade Eriksson och Winkelman då?
– Vi berättade om konsekvenserna. Mångas arbetsplatser berörs av en eventuell förändring, säger Eriksson.
Skattedelegationen lyssnade och ställde tilläggsfrågor, men gav inga svar själv.
Ärdendet fortsätter nu behandlas av finansutskottet.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds