DELA

Paf med i unik forskning

Kan man i ett tidigt skede hitta tecken på att någon utvecklas till en problemspelare?
Den frågan skall nu undersökas i ett nytt forskningssamarbete mellan Paf och Karolinska institutet i Stockholm.
Ansvarsfullt spelande var temat i går då Paf ordnade ett internationellt seminarium i Mariehamn.
Ämnet attackerades från flera olika håll. Representanter för olika spelbolag berättade vad de gör för att uppfylla kraven på att ta ansvar och experter belyste problemen med spelmissbruk bland annat ur spelarnas och forskarnas perspektiv.
Forskaren Anna-Karin Rybeck från Karolinska institutet i Stockholm betonade i sitt anförande att spelbolag visserligen gör mycket för att försöka förhindra missbruk men att ingen i dag vet om åtgärderna verkligen leder någonstans.
Rybeck anser bland annat att bolagen, som har tillgång till uppgifter som forskarna helt saknar, borde analysera sin verksamhet för att kunna svara på frågan om de spelmissbruksprogram som finns är effektiva eller inte.
Då Nya Åland efter Rybecks anförande frågade Pafs vd Anders Ingves hur han ställer sig till mer ingående forskning kring Pafs kunders spelbeteende och utveckling visade det sig att det redan finns ett beslut om att öppna bolaget för mer forskning.
– Vi inleder forskning direkt efter det här seminariet för att se om man kan hitta indikationer i vanliga spelares beteende som senare har lett till problemspelare, sade Ingves.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen