DELA

På Vårholm kan nio hus byggas

KUMLINGE Att färdigställa kommunal teknik för det nya bostadsområdet Vårholm är en investering för Kumlinge nästa år.
Området ligger bergigt till, fast med havsutsikt. Kostnaden för kommunaltekniken väntas uppgå till 100.000 till 200.000 euro.
Vårholm ligger nära restaurang Kastören i Kumlinge.
Planen för bostadsområdet är nu utställd till allmänt påseende av kommunstyrelsen under tiden 1 till 30 november.
Under den tiden kan de som har synpunkter lämna in dem skriftligt till kommunstyrelsen. Det är fullmäktige som slutligen ska slå fast detaljplanen, vilket kan ske i december.
– Kommunen äger det fem hektar stora området. Det köptes av Brändö-Kumlinge församling för några år sedan, berättar kommundirektör Jim Eriksson, som hoppas på försäljning och byggande på tomterna småningom.

Bra ekonomi
Den största investeringen på Kumlinge är annars renoveringen av äldreboendet Annagården, som också inhyser ett dagis. Upp emot 800.000 euro kostar renoveringen och därtill kommer ökade kostnader för barnomsorgen under ombyggnaden.
En ytterligare stor investering är avloppsledningsnätet i Kumlinge by för en kostnad mellan 200.000 och 300.000 euro.
– Sammantaget är ekonomin ganska bra, summerar Jim Eriksson. Invånarantalet ligger konstant runt 370 personer, men vi har fått en inflyttning av fler yngre barn och det leder till ökade kostnader för barnomsorgen.
Familjerna flyttade in redan 2009, men först 2011 får man ökade landskapsandelar.

Samma skatt
Styrelsen satte i våras som mål att budgeten får öka med maximalt en procent, men det blir omöjligt att hålla, konstaterar nu samma styrelse vid sin första behandling av budgeten.
Kommunalskatten föreslås ändå ligga kvar på 18,5 skattöre och fastighetsskatten blir också oförändrad.
Styrelsen ska behandla budgeten en andra gång den 30 november och fullmäktige klubbar den definitivt i december.

Kiki Alberius-Forsman

kiki@nyan.ax