DELA

På kollisionskurs med partikamrater

Anders Englund och Björn Boman, ordförande för kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen i Vårdö, har fått audiens hos landskapsregeringen för att argumentera mot de sparförslag som getts för Töftölinjen.
På torsdag morgon träffas parterna.
På måndagen fattades beslutet om audiensbegäran, och redan samma dag fick kommunen svar: Audiens är beviljad på torsdag morgon, innan beslutet tas samma dag om inbesparingar främst på Töftölinjen, men troligen också på Simskälalinjen. På Töftölinjen handlar det om att införa lunch-, middags- och kaffepauser, totalt mellan en och en halv och två timmar per dag, för personalen.

”Vårdös pulsåder”
Anders Englund – som ju också är lagtingsledamot för regeringspartiet Centern – säger till Nya Åland att sparförslaget, ifall det klubbas, drabbar Vårdö hårt.
– Töftölinjen är ju Vårdös pulsåder. Linjen har överlägset flest bilar och passagerare, och om pauserna införs så blir Vårdö åter en B-kommun som på 1970-talet.
Oreda i logistiken drabbar näringsidkarna och transporterna riskerar att fördyras, påpekar han.
– Det är omöjligt att få lastning och lossning att gå helt enligt tidtabell.
Ett argument som han lyfter fram är att kommunen, med hjälp av landskapspengar, nyligen har satsat på ett nytt bostadsområde i Mickelsö. Tomter säljs som bäst.

Centerspricka
Hur ser du på den Centerspricka som uppstått i och med att det din partikamrat Runar Karlsson som föreslagit sparåtgärden i landskapsregeringen?
– Inte är det trevligt med splittring inom partiet. Det tycker inte jag och ingen annan heller.
Englund berättar att han ”inte skulle vara så mycket på bakhasorna” om inte Töftölinjen och andra kommunikationer i skärgården hade diskuterats otaliga gånger i partiet.
– Alla har varit överens om att man inte ska dra ner på trafiken i skärgården. Och ändå kom det här förslaget när vi lagtingsledamöter var hemma på semester. Det var som en chock från ovan. Förslaget är inte förankrat i lagtingsgruppen. Glappet mellan gruppen och Centerledamöterna i landskapsregeringen är stort.
Är det fler än du som går emot förslaget i Centergruppen?
– Det kan jag inte säga. Det ska vi diskutera. Det kommer nog att bli en stormig höst!

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax