DELA

Överskott för ÅHS för tredje året i rad

ÅHS visar ett driftsöverskott på drygt 1,2 miljoner euro för 2011, visar bokslutet.
Det är tredje året i rad som hälso- och sjukvårdsorganisationen gått på plus.
ÅHS-styrelsen fastställer bokslutet på dagens möte.
Budgetöverskottet för driftskostnaderna är drygt 1,2 miljoner euro för fjolåret. Överskottet 2010 uppgick till 2,2 miljoner euro och en del av de pengarna har finansierat verksamheten under 2011 utöver ordinarie budget. Av 2010 års överskott användes inte cirka 0,6 miljoner euro.
Dock blev intäkterna lägre än budgeterat och nettoöverskottet stannade därför på drygt 1,1 miljoner euro för 2011.

Lägre personalkostnader
Några exempel ur bokslutet:
Budgeten för personalkostnader underskreds med drygt 0,8 miljoner euro och budgeten för övrig konsumtion överskreds med drygt 0,5 miljoner euro.
ÅHS har köpt läkartjänster för 0,5 miljoner euro varav drygt 0,2 miljoner utgör lön för vikarier i den ordinarie verksamheten. Också annan sjukvårdspersonal har köpts in.
2010 överfördes kostnadsansvaret för helikopteravtalet från landskapsregeringen till ÅHS för en avtalskostnad på 1,47 miljoner euro under 2011.
Kommunersättningen för vården på Gullåsen har underskridit budgeten med drygt 0,6 miljoner och minskat med 0,4 miljoner jämfört med 2010 i och med att beläggningen har minskat med drygt 10 procent.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre