DELA

Östra Saltviks uf ändras till alla åldrar

Östra Saltviks ungdomsförening görs om till bygdeförening. Styrelsen ska nu arbeta fram en strategi för en levande lokal med aktiv kursverksamhet som vänder sig till alla åldrar.
Nyligen tog Östra Saltviks ungdomsförening beslutet att föreningen skulle omformas från en ungdomsförening till en bygdeförening, vars målsättning är att ”jobba med och för ortsbor i alla åldrar”.
Beslutet togs på ett diskussionsmöte på ungdomslokalen Högtomt, dit intresserad allmänhet var inbjuden.
”Många goda idéer framlades under mötet och nu under hösten kommer föreningens styrelse att arbeta fram en strategi som föreningen (som tills vidare behåller namnet Östra Saltviks Ungdomsförening) ska arbeta efter de kommande åren.” skriver styrelsen i ett pressmeddelande.


Erbjuder lokal
Ett konkret förslag från mötet är att även andra föreningar i Saltviks kommun skulle vara välkomna att utnyttja Högtomt. Det finns i dagsläget flera föreningar i kommunen som saknar lokal och förslaget ska nu diskuteras på nästa styrelsemöte.
För att få igång verksamheten ordentligt och locka nya medlemmar har man redan lagt upp ett program för hösten.
Bland annat har Pompat Tientrong dragit igång en thaimatlagningskurs. Den 12 oktober håller Fia Nordberg ett infotillfälle om hur man gör första hjälpen vid olyckor. 17 november håller Gerd Lindblom halmverkstad inför julen och 22 november inleds en föreläsningsserie om Ålands självstyrelse med Olof Salmén.

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax