DELA

Optinova hade rätt att häva arbetsavtal

En medarbetare på Optinova sades upp då arbetsgivaren ansåg denne som opålitlig. Käranden yrkade på ersättning på över 45.300 euro för ogrundat upphävande av arbetsavtalet.
I dag gav tingsrätten Optinova rätt.
Medarbetaren hade enligt Optinova underlåtit att sköta sina arbetsuppgifter enligt företagets instruktioner, varför företaget ansåg arbetstagaren som opålitlig. Personen sades upp med omedelbar verkan, och denne yrkade på en ersättning på 45.319 euro för ogrundat upphävande av arbetsavtalet.
I dag gav tingsrätten Optinova rätt och förkastade den före detta medarbetarens ersättningskrav. Tingsrätten menar att hävningen av arbetsavtalet inte är oskälig, med tanke på att personen ”visat uppenbar nonchalans mot de instruktioner som svarandebolaget givit i egenskap av arbetsgivare”.
Den före detta medarbetaren ska betala Optinovas rättegångskostnader på 5.500 euro.

Linnea Friman