DELA

Områdesarkitekt kritiserar nybygge i skyddad kulturmiljö

– Byggherren har nonchalerat det mesta i detaljplanen.
Områdesarkitekt Ursula Koponen är starkt kritisk till hur det gått till när Fastighets ab Villa West har byggt ett bostadshus i flera våningar i skyddad miljö i Jomala Möckelby.
Inför plan- och byggnämndens möte i slutet av maj ansökte Fastighetsaktiebolaget Villa West om att få avvika från bygglovet för det bostadsvåningshus som byggs på tomten. Bygglov fanns för ytterligare ett bostadsvåningshus på den kraftigt sluttande tomten.
Avvikelserna gällde flyttning av ett av biltaken och öka antalet bilplatser. Men byggnadsinspektören ansåg att åtgärderna tydligt stred mot gällande detaljplans syfte och mot lagen. Byggherren ålades att ansöka om en detaljplaneändring till kommunen och ta med nya bestämmelser som anpassats till den uppkomna situationen samt att den närmaste grannen måste höras. Det blev också nämndens beslut i maj.

Ville stoppa bygget
Områdesarkitekt Ursula Koponen berättar om bakgrunden till beslutet.
– I ett skede sa jag faktiskt att hela bygget måste stoppas, säger hon.
Hon kopplades in först när hon fick telefonsamtal om att huset byggdes. I vanliga fall kontaktas hon av kommunen för att ge ett utlåtande inför ett bygge men så gick det inte nu.
– Huset har byggts i skyddad kulturmiljö och det finns med i detaljplanen. Men fastighetsbolaget har inte följt bestämmelserna utan tagit bort flera skyddade stora askar och en ek för att få plats med huset, grusat området till och med in på kommunens parkområde och fyllt ut så mycket att det i praktiken blivit nästan en våning till på huset.
Läs mer i dagens Nya Åland.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax