DELA

Oljeutsläpp avgjort efter fem års tvist

Åbo hovrätt har nu, fem år efter oljeutsläppet, fastställt Ålands tingsrätts fällande domar mot maskinchefen och styrmannen ombord på fartyget Lettland.
Också Högsta domstolen har involverats.
Den 26 september 2007 observerade gränsbevakningens helikopter ett oljebälte 18 sjömil sydväst om Kökar. Ett brittiskt handelsfartyg i närheten misstänktes för utsläppet.
Besättningen på fraktfartyget, som visade sig vara registrerat på Isle of Man och heta Lettland, fick reseförbud i väntan på rättegången som skulle hållas i Mariehamn eftersom utsläppet skedde på åländskt vatten.
I början på 2008 hölls rättegången i Ålands tingsrätt. Maskinchefen dömdes till det hårdaste straffet, grov oaktsamhet, eftersom han var den som startat pumpen och släppt ut oljan. Också styrmannen dömdes för att han missade att övervaka att ingen olja hade släppts ut.

Lång rättsprocess
Detta var början på en lång rättslig process i olika domstolar.
De dömda överklagade domen till Åbo hovrätt och hävdade att oljan inte härstammade från fartyget Lettland. Hovrätten avgjorde ärendet i mars 2009, två år efter utsläppet, varpå domen gick till Högsta domstolen som i december 2010 upphävde hovrättens beslut och skickade tillbaka ärendet.
Hovrättens nya dom blev att tingsrättens beslut står fast och att de dömda ska betala sina rättegångskostnader.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre