DELA

Olika åsikter om gatukameror

Flera av de åländska partiledarna är mera tveksamma till kameraövervakning på offentliga platser än köpmännen.
– Man måste tänka steget längre, säger Johan Ehn (M) för sin personliga del.
Frågan om kameraövervakning upphör inte intressera Nya Ålands läsare. Fortfarande läggs nya kommentarer till de tidigare efter artiklarna för ett par veckor sedan – avrundat med en teckning av Jonas Wilen förra fredagen.
I dag går frågorna dels till partiledarna, dels till köpmännen som har affärer vid Torggatan som enligt ett förslag från Ålands näringsliv bör kameraövervakas.
Vi frågade bland annat så här:
Är du för eller emot utökad kameraövervakning på offentliga platser?

Svår fråga
Inget parti har diskuterat kameraövervakning av det offentliga rummet. Alla politiker svarar alltså enbart för sig själva.
Viveka Eriksson (Lib), Finström:
– Det är svårt att svara ja eller nej. Jag vet att polisen önskar offentlig kameraövervakning och att också köpmännen vill ha det. Men frågan är jättesvår – man får ju inte kränka människors integritet i strävan efter trygghet. Wiléns teckning var mitt i prick, inte vill vi ju ha ”storebror ser dig” hela tiden och överallt. De båda behoven måste vägas mot varandra.
Johan Ehn (M), Mariehamn:
– Personligen är jag tveksam till en alltför stor utökning av kameraövervakningen på offentliga platser. Det är okej på affärsfasader för att förebygga skadegörelse och annat, men jag anser inte att gator och torg är det som i första hand ska övervakas.
Gun-Mari Lindholm (Ob), Lemland:
– Jag är för kameraövervakning på särskilda områden där man vet att stölder, överfall eller andra former av brott begås.
Camilla Gunell (S), Mariehamn:
– Jag antar att utökad kameraövervakning är ett sätt att trygga butikernas säkerhet i centrum och förhindra skadegörelse. Bara vetskapen om att kamerorna finns borde rimligen minska antalet brott. Det är antagligen ett av de mer kostnadseffektiva sätten för polisen att få ner antalet fall av skadegörelse.
Anders Eriksson (Åf), Jomala:
– Om det är så att brottslighet och skadegörelse ökar så. Men gör den det? Den sakkunskapen har jag inte.
Harry Jansson, (C), Jomala.
– Det är försvarbart där det förekommer mycket skadegörelse och våldsamt beteende, med tanke på butiker och boende inom området. Det är en balansgång men jag tycker inte alltid att det det är så farligt eller att man kränker individens rättigheter när man filmar. Så mitt svar är ett försiktigt ja.
Läs mer i papperstidningen!

ANNIKA ORRE
PATRIK DAHLBLOM