DELA

Okänt Joelmanus publicerat redan 1973

Manuskriptet av Joel Pettersson, som Nya Åland berättade om i går, är långt ifrån okänt.
– Redan 1973 lät Gustaf Widén publicera det i tidningen Åland, säger Joelexperten Ralf Svenblad i Stockholm.
I Svenblads katalog över Joel Petterssons manuskript finns manuset medtaget.
– Jag uppger att det finns på okänd plats, eftersom det inte hittades på tidningen Åland när jag efterlyste det i samband med att katalogen gjordes, 1987. Men redan 1973 lät Gustaf Widén publicera det i tidningen Åland, vilket också framgår av de uppgifter som står att läsa på stadsbibliotekets sidor om Joel Pettersson, säger Svenblad.

Läs själv
Adressen till sidan där manuset nämns är:
www.bibliotek.ax/WebRoot/1027359/SubPage.aspx?id=1045371
Där står bland annat:
”Den mångsidige Joel Pettersson skrev ingalunda bara skönlitterära texter. Han gjorde också en del inlägg in dagsdebatten i skilda frågor, åtminstone under 20-talet. En lång artikel om Julius Sundblom under rubriken Då kungen var till Lemland blev aldrig publicerad då den var aktuell, men kom i tryck i tidningen Åland 22.12.1973.” (ms)