DELA

Oenigt om Magazintomten

Det åttavåningshus som planeras vid Torggatan i Mariehamn tar ett steg närmare förverkligande.
Förslaget till stadsplan godkändes men stadsstyrelsen var oenig om hävningen av gårdsbyggnadens k-märkning.
I förslaget till ändring av stadsplan för den såkallade Magazintomten i korsningen mellan Torggatan och Nygatan höjs byggrätten med cirka 7.000 kvadratmeter.
Stadsstyrelsens viceordförande Sara Kemetter (S) och Karl-Johan Fogelström (S) konstaterade på sammanträdet i går att den höjningen är värd miljoner och att det därför är rimligt att den k-märkta byggnaden på gården bevaras på något sätt. De anser också att en hävning av k-märkningen kan ses som lagstridig eftersom den inte följer intentionen i plan- och bygglagen för landskapet Åland. En hävning kunde också oanade konsekvenser för k-märkningen av andra fastigheter i centrum.
Kemetter och Fogelström föreslog därför att förslaget till stadsplan återemitteras. De fick stöd av Erica Scott (Ob) medan stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (M), Nina Lindfors (M), Tuula Mattsson (Lib), Folke Sjölund (Lib) och Erica Sjöström (C) röstade för en fortsatt behandling av stadsplanen. Kemetter, Fogelström och Scott reserverade sig mot beslutet.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen