DELA

Odlade sin egen cannabis

En medelålders småbarnsfar försåg sig med marijuana genom att odla cannabis i sin källare.
Det har nu lett till en dom för narkotikabrott.
I april 2010 gjorde polisen ett tillslag hos en man i 45-års åldern i hans egnahemshus i Jomala. I källaren hittade polisen 10 hampaplantor (Cannabis sativa) och också 17,5 gram marijuana som mannen själv hade framställt.
Ålands tingsrätt konstaterar att mannen 2007 varit dömd för ett likartat brott och 2009 för misshandel. Rätter anser dock inte att mannen har visat en ”uppenbar likgiltighet för förbud och påbud i lag”, något som krävs för att skärpa ett straff.
I stället dömde rätten mannen till 40 dagsböter på sammanlagt 1.080 euro.Specialutrustningen, som mannen använt för att odla, framställa och röka cannabis, tillfaller staten.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen