DELA

Obamas ambassadör gillar vindkraft

Ta tillvara på vindkraften!
Det rådet ger USA:s Finlandsambassadör Bruce J. Oreck, som under två dagar gästar Åland.
Tillsammans med sin fru Cody Douglas Oreck talade han om Åland som föredöme både när det gäller naturen som friheten.
Bruce J. Oreck landade i Finland den 26 augusti tillsammans med sin fru Cody Douglas Oreck. Den 10 september tillträdde han som USA:s nya Finlandsambassadör – alltså tillsatt av president Barack Obama – och i dag steg han och Cody på åländsk mark för första gången.
Det var Ålands emigrantinstitut som bjudit in dem att närvara under vernissagen för utställningen Åland – America i Ålands museum. I samband med det inbjöd även talman Roger Nordlund (C) ambassadören att besöka lagtinget, där presskonferensen hölls.

Lagra energi
Ålands fantastiska landskap hänför paret, och diskussionerna med talmannen kretsade mycket kring just naturen och dess resurser.
Bruce Oreck talar varmt om utvecklandet och användandet av vindkraften.
– På Åland och här i Norden finns den möjligheten. Den bör tas tillvara på, säger han.
Samtidigt talar Bruce Oreck för att solenergin bör lagras under sommarmånaderna för att tillgodose resterande delar av året då solen inte lyser lika skarpt. Vi måste identifiera och utveckla det nya systemet, säger han.
– Framtiden är inget man snubblar in i utan vi designar den själva och vi behöver alla samarbeta och ta del av varandras kunskaper för att göra större skillnad.
– Den här väldigt unika och vackra naturen blir en magnet för hopp, säger Oreck.

Stormakt
Åland som demilitariserad zon kan fungera som ett gott exempel för omvärlden.
– Det visar hur framgångsrikt, hälsosamt och vitaliserat ett fredligt samhälle kan vara. Ni ärver det och tar det på ett sätt för givet.
Härnäst står USA inför en väldig omdaning av sitt politiska system i och med den sjukvårdsreform som är på kommande.
– Det behövs tålamod, men den kommer.
Som enda stormakt i dag, hur länge kommer USA fortsätta vara det – om man kan säga att så fortfarande är fallet vill säga?
– Det beror på hur man ser det. Talar vi militärt eller intellektuellt avancerat? USA har fortfarande en stark militär och är intellektuellt framgångsrikt. Det gäller att inte undervärdera oss. Vi har en tradition att konfrontera problem och ta risker.
– Det är en rad misslyckanden som gjort att vi kommit framåt. Vi är inte rädda för att misslyckas, säger Oreck.

CECILIA LINDVALL