DELA

(ob) vill att Ahtisaari medlar

En extern part bör medla mellan Åland och riket i Lissabon- och inflytandefrågorna. Det anser obunden samlings styrelse och föreslår Martti Ahtisaari som lämplig kandidat till uppgiften.
Obunden samling höll styrelsemöte förra veckan. Styrelsen uppdaterades kring Lissabonfördraget och uttalade sitt fulla stöd till partiets lagtingskandidater vars åsikt är att inflytandefrågorna måste få en ”acceptabel lösning” innan lagtinget tar ställning till fördraget.
I och med att riket har ratificerat avtalet har ett låst läge uppstått i inflytandeförhandlingarna, hävdar de obundna.
– Situationen är så pass allvarlig att man borde överväga att kalla in någon extern part som kan försöka medla mellan självstyrelsen och riksmyndigheterna, skriver gruppen i ett pressmeddelande.


Fredspristagaren
Vidare anser de att självstyrelsemyndigheterna bör tillfråga mottagaren av Nobels fredspris, tidigare president Martti Ahtisaari, om han är villig att ta sig an jobbet.
– Ahtisaari har erfarenhet av flera minoritetskonflikter av varierande slag och torde förstå och kunna argumentera för att minoritetslösningar också måste ges ett reellt innehåll i form av inflytande över den egna (minoritetens) situation.


Har förtroende
En fördel med Ahtisaari, menar de obundna, är att han har förtroende hos riksmyndigheterna och dessutom känner till Ålands självstyrelse. Målet med medlingen är, enligt obunden samling, en självstyrelse med reellt innehåll.
– Alternativet är frustration och dåliga relationer som resulterar i ökade krav på självständighet.
Under mötet diskuterades även skolfrågor. Förskolelärare Erika Scott från Waldorfförskolan Regnbågen berättade om barnträdgårdens bakgrund samt om planerna på att utvidga verksamheten till att omfatta även grundskola. Styrelsen gav sitt stöd till verksamheten med motiveringen att det är viktigt med valmöjligheter inom barnomsorgen.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax