DELA

Nytt reningsverk i Geta

Geta kommun har satsat på ett nytt reningsverk i Vestergeta by.
– Miljötillståndet för det gamla reningsverket från 1978 gick ut och vi ville uppgradera, säger kommuntekniker Dan Engblom.
Det nya reningsverket, som kostat 84.000 euro, är dimensionerat för ungefär 300 personer. Maxbelastningen är 45 kubikmeter per dygn
I dag är 46 fastigheter med 140 invånare inkopplade till nätet liksom skola, daghem, äldreboende och kommunkansli. Efter en utbyggnad av nätet ska ytterligare 18 fastigheter kunna anslutas.
Det gamla reningsverkets bassänger ska utnyttjas till utjämningsbassänger, till exempel vid mottagning av externslam. (ak)