DELA

Nytt område i Eckerö tas i bruk för bergtäkt

Allt mera av den åländska röda graniten sprängs loss och krossas till grus. Gamla täktområden förstoras och nya kommer till för att mätta det enorma grusbehovet.
I gårdagens Nyan annonserade landskapsregeringen ut Eklunds åkeris ansökan om tillstånd för att öppna en ny bergtäkt i Eckerö Kyrkoby söder om den tilltänkta motorbanan. Ansökan gäller brytning av 546.100 kubikmeter berg på ett drygt 9 hektar stort område (se kartskissen). Krossning och lagring ska ske på ett cirka 3 hektar stort område intill täkten.
I ansökan uppges avståndet till fast bosättning till 1,5 km. Några hundra meter väster om det planerade täktområdet finns ytterligare ett område som en annan entreprenör fått tillstånd att bryta berg på.
Eklunds åkeri räknar med att krossa 15.000-20.000 kubikmeter berg årligen. Gruset ska användas lokalt för byggnadsverksamhet, heter det i ansökan.

”På lång sikt”
Så här säger Kent Eklund som undertecknat ansökan tillsammans med Rainer Eklund:
– Man ska se den ansökta mängden på lång sikt. Vi har ägt området länge, och jag tror att det är åtminstone 2,5 km till fast bosättning. De sommarboende bor ännu längre bort, och en av dem som har stuga är jag själv.
Finns det avsättning för så mycket grus?
– Annars skulle vi inte ha ansökt om täkttillstånd. Min erfarenhet är att det går åt mer och mer grus hela tiden.
Men Eklunds åkeri är inte ensamma om att planera utvidgning av sin verksamhet. I slutet av augusti fick Varggropens sand ÅMHM:s tillstånd till att utvidga sin bergtäkt i Hammarland Torp med närmast ofattbara 2,7 miljoner kubikmeter bergbrytning.
Ansökan lämnades in i oktober 2007 och omfattar även mellanlagring och återanvändning av asfaltmassor både med och utan stenkolstjära. Ingen lämnade in anmärkning mot planen under den tid den var utställd.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre