DELA

Nyheter från Åland24

I nyheterna ikväll: Daghemmet Kottens tillbyggnad i Geta underkänt av byggnadsinspektör, Barbro Sundback och Mikael Granskog prisades som kultur- respektive idrottsstipendiater, och så hör vi Axel Jonsson kommentera det skotska valet.
Nyheter från Åland24 fredagen den 19 september.