DELA

Nyan fortsätter satsa på tv

Åland 24 drog ner Nya Ålands bokslut för 2009. Styrelseordförande Jarl Danielsson tror ändå att tv är rätt väg att gå.
– Det kostar att vara pionjär, säger han.
Representanter för fem aktieägare slöt upp till Nya Ålands tidningsaktiebolags bolagsstämma i går. Stämman var odramatisk och hela styrelsen, samt suppleanterna, valdes om.
Nya Åland har tidigare redogjort för koncernens och moderbolagets ekonomiska resultat för fjolåret. Koncernens resultat för 2009 visar minus 30.000 euro, en siffra som ska jämföras med minus 317.000 euro för 2008. Moderbolagets (tidningens) resultat för 2009 visar plus 27.600 euro, att jämföras med minus 72.600 euro för 2008.
Ett resultat som Jarl Danielsson är nöjd med.
– Vi är stolta över att tidningen i dag kan visa på ett plus trots pågående finanskris och utan presstöd. Jag är stolt över det arbete som personalen utför, säger Danielsson.


Fortsätter utveckla
Koncernens förlust beror främst på tv-produktionsbolaget Åland 24, men man kommer att forsätta utveckla kanalen.
– Det är absolut värt att fortsätta. Det är en intressant satsning och det kostar att vara pionjär, säger Danielsson.
Nya Ålands vd Stefan Norrgrann menar att Åland 24 är en långvarig satsning och det är ett sätt att vara förberedd på framtidens konsumenter.
– Folks medievanor förändras och därmed sätten man tar del av reklam, säger Norrgrann.
Utmaningen för bolaget nu är att hitta en affärsmodell för det nya sättet att konsumera media och fortsätta utveckla tv. Några nya planer finns men inga som Norrgrann är redo att avslöja än.


Inspirerande
Tidningens plusresultat beror främst på att flera anställda gått ner i arbetstid och att man gått från sexdagars till femdagarsutgivning.
– De stora drakarna som det gått sämre för har knappast lika lyhörd och flexibel personal, säger Norrgrann.
Danielsson konstaterar slutligen att det medietäta Åland och konkurrensen det medför inte enbart är av ondo.
– Det inspirerar oss också att göra vårt bästa.
På stämman bestämdes också att några styrelse- eller mötesarvoden fortsättningsvis inte kommer att betalas.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax