DELA

Nya regler för förpackningar

Små butiker behöver inte längre betala för återvinning av förpackningarna som följer med de varor de säljer.
Lagen om producentansvar för förpackningar ändrades vi månadsskiftet.
– Orsaken till att landskapsregeringen har ändrat renhållningslagen på Åland är att man vill harmonisera regelverket med lagstiftningen i riket, meddelar minister Carina Aaltonen (S).
Företag som har över en miljon i omsättning berörs inte av lagändringen. Det betyder att butiker som till exempel Kantarellen och Mattssons i Godby också i fortsättningen ansvarar och betalar för att förpackningsavfallet samlas in och transporteras till en återvinningsstation. (tt-s)