DELA

Nya regler för dagisskjutsar

BRÄNDÖ. Brändö kommun är enda kommunen på Åland, kanske rent av enda i landet, som har en form av kommunal skjutsning till daghemmen.
Kommunstyrelsen har diskuteras organisationen och i morgon onsdag tas den upp av fullmäktige.
Skjutsar och ledsagare ska koordineras med skolskjutsarna. Smärre väntetider bör accepteras.
Dagisskjutsen är inte subjektiv. Av föräldrarna förväntas flexibilitet och samarbete då skjutsarna inte körs.
Dessa nya principer föreslås träda i kraft 1 augusti 2010. Kostnaderna utvärderas den 1 juni 2011.
KIKI ALBERIUS-FORSMAN
kiki@nyan.ax