DELA

Ny sotningslag dröjer

Kan en utbildning för sotare ordnas i landskapets regi? Frågan togs nyligen upp på ett möte med representanter från räddningsväsendet, Ålands gymnasium och arbetsgruppen som ser över sotningsväsendet.
Men innan det finns ett förslag på en ny sotningslag är det svårt att gå vidare med frågan.
I juni förra året tillsatte landskapsregeringen en arbetsgrupp med uppdrag att göra en översyn av sotningsväsendet och sotningstaxorna. Gruppen skulle även gå igenom regelverken för sotning, ventilationsrengöring och installation av eldstäder.
Bakgrunden är att sotningslagen från år 2006 inte har fungerat som det var tänkt. Huvudproblemet är att det inte längre är lönsamt för sotare att sota. Därför är det också svårt att få tjänsten utförd.
– Sotningstaxan är reglerad i lagen och det måste ändras, har kansliminister Gun-Mari Lindholm tidigare sagt till Nya Åland.
Det har också funnits problem med det register som sotarna enligt lagen ska göra upp och tillställa kommunerna, enligt Lindholm.
Gruppen, som enligt den ursprungliga tidsplanen skulle ha lämnat in sin slutrapport redan i början av förra hösten, har fått förlängd tid på sig att avsluta sitt arbete.
Ordförande i gruppen är Camilla Hägglund, jurist vid landskapsregeringens rättsenhet. Hon har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag på hur den nya lagstiftningen kunde se ut. Redan i början av året hade hon ett första utkast till ny lag klart.
– Jag har inte hunnit komma längre med det första utkastet men nu har jag avsatt dagar som jag ska jobba med det här, säger hon.
Camilla Hägglund tror dock att lagförslaget ska bli färdigt någon gång under hösten.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman