DELA

Ny snuslag ska blidka EU

För att lugna EU-kommissionen har landskapsregeringen skrivit en ny tobakslag.
På fredag ska utrikesministeriet fatta beslut om Finlands hållning i frågan.
Landskapsregeringen har lämnat en ett lagförslag till lagtinget som är en ytterligare anpassning till EU-direktivet.
I det nya lagförslaget är definitionen av snus ändrad till ”tobak för användning i munnen”.
– Det är nästan en ordagrann översättning från direktiven, säger EU-ministern Britt Lundberg (c).
Åland har nyligen ändrat sin tobakslag. Enligt den är det förbjudet att sälja snus på fartyg som seglar under åländsk flagg, förutom när de befinner sig på svenskt eller internationellt vatten. EU-kommissionen meddelade tidigare i sommar att den Åländska tobakslagen inte duger och hotet om böter finns kvar.
I det nya lagförslaget är texten ändrad till att förbudet omfattar all försäljning, utom när den sker på svenskt vatten. Landskapsregeringen har skickat ett brev till utrikesministeriet i vilket man berättar om den nya lagen och motiverar varför det är så viktigt att få fortsätta sälja snus på svenskt vatten. Ministeriet ska på fredag fatta beslut om Finlands hållning i snusfrågan gentemot EU.

Vill undvika domstol
EU:s tidsfrist för en åländsk lagändring går ut den 19 september, men till dess hinner Åland inte tillmötesgå kommissionens krav.
– Men vi hoppas att det nya lagförslaget ska lugna kommissionen så att den väntar med att gå till domstol, säger Britt Lundberg.
I brevet till utrikesministeriet skriver landskapsregeringen att ett totalförbud även på svenskt vatten skulle leda till en ojämlik konkurrenssituation och att åländska fartyg och åländsk arbetskraft skulle föras över och registreras på svenska bolag. Det skulle leda till minskade skatteinkomster för Åland.
Kommer det att bli utflaggningar om snusförsäljningen förbjuds på åländska fartyg?
– Absolut. Resenärerna väljer andra fartyg om de inte får köpa snus ombord och då går rederierna miste om många viktiga inkomster.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax