DELA

Ny bluffaktura till åländska företag

Flera småföretagare har nyligen fått ett brev från European City Guide i Valencia, med erbjudande om att ”uppdatera” sina uppgifter hos dem.
Det handlar dock om ännu en så kallad bluffaktura. Företagarföreningens ombudsman Jonny Mattsson går därför ut och varnar åländska företag.
I ett pressutskick skriver Jonny Mattsson att mottagaren inte ska underteckna eller returnera blanketten, som är utformad enligt EU-mönster.
”Om man gör det förbinder man sig enligt den finstilta avtalstexten på engelska till ett årsavtal med en kostnad på 2 x 997 eller totalt 1.994 euro. Avgiften uppges täcka publicering av företagets kontaktuppgifter på internet samt på en CD-ROM.” skriver Mattsson.

Bötesstraff tidigare
Jonny Mattsson berättar att dessa tjänster visat sig vara i praktiken värdelösa och att bolaget bakom erbjudandet finns med på Svensk handels varningslista, http://www.svenskhandel.se samt på den finska motsvarigheten, http://www.muskrat.fi  
European City Guide har tidigare straffats med böter, för att ha använt vilseledande marknadsföring mot seriösa företagare, men fortstätter ändå med sin verksamhet.


Relativt stor summa
Företagarföreningens ombudsman Jonny Mattsson sätter summan i förhållande till medlemskapsavgiften i föreningen. Han lyfter fram att summan på nästan 2.000 euro räcker till att betala medlemsavgiften, för ett medelstort åländskt företag, i uppemåt sju års tid.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax