DELA

Ny ägare till Ålands schakt

AX Entreprenad Ab har köpt samtliga aktier i Ålands Schakt Ab av Eriksson Capital. I affären ingår all utrustning, maskiner och markområden. Personalen, pågående entreprenader och övriga åtaganden påverkas inte av affären.
Det sägs i ett pressmeddelande.
Pressmeddelandet fortsätter:
Även alla garantiåtagandens villkor kvarstår. Verksamheten för bägge parter planeras fortgå som vanligt men kommer att samordnas på sikt. Personalen och de största kunderna har informerats om förändringarna. Parterna uppger inte priset.
Ålands Schakt Ab har idag 17 anställda, ett tjugotal maskinenheter och verksamheten leds av Kaj Virtanen. AX Entreprenad Ab har 8 anställda, ett femtontal maskinenheter och verksamheten leds av Mark Kortman och Christian Lundström.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!