DELA

Nu läcker Wikileaks också på ax-domän

Wikileaks har fått en ax-domän.
Via den Ålandsregistrerade hemsidan kan man nu ta del av alla de hemliga dokument som läckt ut.
– Jag registrerade domänen helt i egenskap av privatperson och har inga kopplingar till Wikileaks som organisation. Däremot stöder jag deras verksamhet och anser att den fyller en viktig funktion i ett öppet, demokratiskt samhälle, det säger Leif Karlsson som har registrerat wikileaks.ax.
Karlsson, som är från Jomala men bosatt i Holland, betonar att wikileaks.ax spelar en mycket liten roll.
– Domänen pekar mot Wikileaks server i Frankrike och är bara en obetydlig liten teknikalitet i ett mycket större sammanhang.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen