DELA

Nu går Sundets vatten att dricka igen

Samtliga analysresultat och kontroller som gjorts av Sundets vatten visar att hushållsvattnet nu kan användas utan restriktioner från och med i dag. Det meddelar ÅMHM i ett pressmeddelande.
Så här skriver ÅMHM: ”Om ditt vatten fortfarande luktar eller smakar konstigt så behöver det ”gamla” vattnet spolas ut ur ledningarna. Sundets vatten har utfört spolningar på stamledningarna men stora mängder vatten finns också i alla små stickledningar. Därför behöver alla enskilda hushåll spola sina egna stickledningar. Dessutom kommer Sundets vatten att fortsätta att spola stamledningarna ett tag till, speciellt mot Vivastby, Gunnarsby och Persby samt i Strömbolstad. Det är viktigt att spolningen sker under kontrollerade former därför uppmanas abonnenterna att kontakta Sundets vatten för mer specifik information. Vid okontrollerad spolning kan delar av ledningsnätet bli utan vatten vilket kan leda till onödiga tryckfall som i sin tur slår loss smuts ur ledningssystemet. Vid spolning av ledningar kan vattnet tillfälligt lukta klor, vara smutsigt eller grått på grund av luft i vattnet. Fortsätt att spola tills vattnet varken luktar, smakar eller innehåller synligt smuts. Efter att spolningarna är utförda bör alla kontrollera och rengöra sina egna filter i vattenkranar och maskiner eftersom smutsen naturligt ansamlas på sådana ställen.”
ÅMHM följer under en tid framöver upp situationen med Sundets vatten. Om abonnenterna har några frågor hänvisas de i första hand till Sundets vatten, men om det finns behov kan de även kontakta ÅMHM. (ml)