DELA

Nu fixas byggelevernas nya lokal

Yrkesskolans utvidgade bygglinje inledde höstterminen i måndags utan att den hyrda extra verkstadslokalen i skolans närhet ännu var klart inredd.
– Men nu går det framåt med god fart, säger bygglärarna.
Landskapsregeringen fattade beslutet om en extra bygglinje strax före terminsavslutningen i våras. Orsaken var att trycket var stort på utbildningsplatserna inför hösten.
För yrkesskolan innebar beslutet att 28 nya byggelever skulle tas in i stället för normala 16, att ytterligare en bygglärare skulle anställas utöver de två ordinarie och att en ny verkstad skulle hyras till hösten.
Den hyrda verkstaden ligger nära skolan, strax väster om Avancia. Ombyggnad pågår i lokalen – en del elledningar dras om, mellanväggar byggs för att skapa skilda omklädningsrum för pojkar och flickor, lärarrum skärmas av.
Maskinerna har levererats och väntar på att installeras.
– I övrigt har lokalen renoverats och målats, berättar byggläraren Jonas Thörnroos.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre