DELA

Nordiska experter utvecklar åländsk jämställdhet

Det samnordiska expertrådet ska utveckla jämställdhetspolitiken på Åland.
– Det största misstaget vi gör i Norden är att tro att jämställdsarbetet är klart här, säger medlemmarna.
Expertrådet som är tillsatt av landskapsregeringen 2012-2015 består av fyra ålänningar; landshövding Peter Lindbäck, psykolog Christer Eriksson, jämställdhetskonsult Mia Hanström samt landskapets chef för jämställdhetsfrågor Vivan Nikula. Dessutom ingår Marius Råkil, utbildningsledare för organisationen Alternativ til Vold i Norge, Kajsa Svaleryd, jämställdhetsstrateg i Gävle kommun samt Finlands minoritetsombudsman Eva Biaudet.
Rådet kom till efter att jämställdhetsdelegationen avskaffades 2011. Rådsmedlemmarna möts två gånger per år och utbyter erfarenheter, kunskap och kompetens, följer upp och föreslår åtgärder för att förverkliga landskapsregeringens ramprogram om jämställdhet. Det handlar om principdiskussioner och stora linjedragningar.
I onsdags hölls rådets andra möte och som ett resultat av det ska det hållas seminarier riktade till olika målgrupper under hösten berättar Vivan Nikula.
Christer Eriksson som jobbar med den åländska Alternativ till våld-gruppen för män som har ett våldsamt beteende säger att detta är en väldigt stor jämställdhetsfråga.
– Vi har behandlat omkring 45 åländska män sedan 2005. Det finns många kvinnor i vårt samhälle som inte får bestämma över sig själva.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist