DELA

Nordea Åland stod sig gott under kvartal tre

Nordea Ålands resultat belastas inte ännu av kreditförluster, visar bankens delårsresultat för årets nio första månader som presenterades i går.
Krisen visar sig dock i form av minskade provisionsintäkter för banken och därmed minskade totalintäkter.
Nordea Åland, som ingår i region Sydvästra Finland och Åland, presenterade sina siffror med anledning av finanskoncernen Nordeas kvartalsrapport.
Årets tredje kvartal – juli, augusti och september – visar alltså ett fortsatt gott resultat trots att tiderna är osäkrare, konstaterar Jan-Erik Rask i pressmeddelandet.


Lägre totalintäkt
Under årets två första kvartal märktes en trend som hållit i sig också under det tredje kvartalet: Minskade provisionsintäkter och en omfördelning av sparandet mot mera räntebaserade produkter. Detta har medfört att totalintäkterna har minskat med en procent jämfört med motsvarande period i fjol.
Utlåningen har fortsatt jämnt under det tredje kvartalet. Bostadslån och företagens investeringar har lett till ökade utlåningsvolymer, 8-9 procent jämfört med årsskiftet, och kostnaderna har kunnat hållas relativt bra i schack, noterar Jan-Erik Rask.


Finansoron märks
Men oron på världens finansmarknader har inte passerat obemärkt, skriver han också. Börsen är skakig och aktiehandeln blygsam, vilket leder till säkrare placeringar i form av räntebärande instrument och indexlån. Därför sjunker bankernas provisionsintäkter.
– Det syns nu klart att det är viktigt för spararna att sprida riskerna. Samtidigt som värdet på aktieplaceringar sjunkit har man kunnat få god avkastning på till exempel statslån, säger Jan-Erik Rask.
Den andra effekten av finansoron är att det har blivit dyrare för bankerna att låna pengar av varandra. Främst har företagssektorn drabbats. Att Euriborräntorna har sjunkit under den senaste tiden har i viss mån kompenserat detta, heter det.


Jobben viktigast
– Det viktigaste är att vår hittills mycket stabila åländska arbetsmarknad består. Så länge folk har jobb och företagen är konkurrenskraftiga kan vi behålla välståndet.
Han väntar en avmattning av kreditefterfrågan under årets tre sista månader och delar av nästa år. Risken för kreditförluster ökar framöver, konstaterar han.
Efter pensionsbeskeden som sändes ut för en tid sedan har det blivit fart på tecknandet av frivilliga pensionsförsäkringar. Också Nordeas skadeförsäkringar har ökat markant.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax