DELA

Nauclér i het debatt: ”Åland ska inte lösgöra sig från Finland”

Åland är och förblir under överskådlig tid en del av Finland. Men om landets tvåspråkighet inte fungerar i praktiken kan det i framtiden bli betydligt svårare att leva upp till självstyrelsens åtaganden. Det skriver riksdagsledamot Elisabeth Nauclér i en debattartikel.
Den senaste tiden har många åsikter för och emot det svenska språket dryftats i riksmedia.
Folktingets ordförande, riksdagsledamoten Anna-Maja Henrikssons (SFP) uttalande om Ålands ställning missuppfattades, enligt henne själv, i en del av de finskspråkiga medierna. Henriksson säger att de som tror att hon föreslår att Åland ska frigöra sig från Finland – om inte svenskans ställning tryggas – har tolkat henne alldeles fel. Men skadan var skedd och nästan 70 procent av drygt 12.000 personer sade i en enkät på Helsingin Sanomats nätsida att Åland lika bra kan kasta loss från Finland.


Till försvar
Nu ger sig även Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér in i debatten. Under rubriken ”Åland en del av varumärket Finland” skriver hon i Suomen kuvalehti: ”Nej, Åland ska inte lösgöra sig från Finland även om inte Finland längre är ett tvåspråkigt land med en fungerande service på svenska, men det blir en besvärlig situation. Vi kan få sköta våra kontakter via tolk.”
Hon redogör också för bakgrunden till den åländska självstyrelsen. Sverige ville ha Åland och ålänningarna ville tillhöra Sverige, men ändå tillföll landskapet Finland. En starkt bidragande orsak var det faktum att Finland var tvåspråkigt, skriver Nauclér.
”I argumenteringen för att Åland skulle bli en del av Finland sades bland annat att landskapet skulle få en så vidsträckt självstyrelse som det bara var möjligt utan att vara en självständig stat.”


Tolkhjälp
Det är mycket sannolikt att frågan om statstillhörighet hade fått en annan lösning om Finland varit enspråkigt finskt, men det är det onödigt att spekulera i, tycker Nauclér. Självstyrelsen är en konfliktskapande åtgärd som stått sig i över 85 år och förhoppningsvis ska Finland klara av det länge än, men för det krävs resurser på det språkliga planet.
”Om Finland inte längre har en fungerande tvåspråkighet kommer det att krävas tolkar och översättare, men Ålands självstyrelse består. Den är ett internationellt åtagande som landet knappast ger avkall på frivilligt.”


Klumpsumman
Det finns också en vid syn på Åland som kostsamt för riket.
”En del tror att Åland redan idag kostar Finland stora summor i form av bidrag, men ålänningarna betalar skatt som alla andra, och det är tvärtom så att det inte hittills mött något gehör när ålänningarna velat beskatta sig själva, och det trots att Åland tillhör EU och inte ens teoretiskt skulle kunna bli något skatteparadis. Nej, Finland beskattar Åland och skickar sedan tillbaka en klumpsumma för ålänningarna att förvalta.”

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax