DELA

Nästan 400.000 euro i obetalda Mise-räkningar

Mise dras fortfarande med stora fordringar. Hushållens obetalda räkningar uppgår till cirka 400.000 euro.
På grund av att besvär lämnades in mot förpackningsinsamlingsavgiften 2008 kan fordringarna från det året inte drivas in via landskapsfogden förrän Högsta förvaltningsdomstolens beslut har kommit, och om avgiften har uppburits olagligt måste Mise betala tillbaka den.
I stället har Mise nu börjat driva in de obetalda fakturorna från 2009.
Enligt Mises verksamhetsledare Fredrik Karlsson har hushållens betalningsvilja ökat under det senaste året.
Nya Åland har tidigare redogjort för Mises resultat under fjolåret – minus 105.000 euro trots att man ännu i februari trodde att bokslutet skulle visa plus. samtidigt har man minskat kostnaderna, men inte tillräckligt. (ao)