DELA

Näringsministern tror på tillverkningsindustrin

Allt är inte bara dystert i det åländska näringslivet, trots att vi befinner oss i en lågkonjunktur.
Näringsminister Fredrik Karlström (M) ser också ljusglimtar.
– Hela tillverkningsindustrin är förvånansvärt mycket på tårna, säger han.
I gårdagens Nya Åland fanns flera svarta rubriker som alla rörde det åländska näringslivet, och man kunde läsa om både miljonförluster och konkurs. Men är allt verkligen bara negativt, eller finns det branscher som är uppgång? Vi ställde frågan till några personer med insyn i det åländska näringslivet.
Näringsminister Fredrik Karlström är säker på sin sak – visst finns det mycket positivt också.
– Exempelvis plastindustrin är oerhört positiv just nu. Och hela tillverkningsindustrin är förvånansvärt mycket på tårna. Goodtech, gamla Mariehamns rostfria, är ett bra exempel, där också landskapsregeringen har varit med och finansierat. De hinner knappt med tillverkningen och säljer allt de producerar.
Optinova och Trädgårdshallen är två andra företag han gärna lyfter upp lite extra. Karlström tror att det krävs en viss inställning för att klara sig som företag i de här bistra tiderna.
– Den som anpassar sig till det som sker, förändrar sig och tar i lite extra, kommer att klara sig bra.
Hur tror du att framtiden ser ut rent ekonomiskt?
– Det är svårt att sia om framtiden, men man kan ju till exempel se att vi på Åland fortfarande har låg arbetslöshet. Visserligen har den stigit något, men den ät fortfarande lägst i Finland, och kanske också ute i Europa och hela världen. Jag tror att man kommer att få kämpa lite till, det gäller att stå ut.
I papperstidningen kan du läsa om vad fem åländska företagare sägerom läget!

Minna Wallén-Widung