DELA

Nämnd hör Eckerös skolchef

Efter kritiken från föräldrar om mobbning i skolan hör skol- och fritidsnämnden i Eckerö i dag skolchefen.
– Alla måste känna att vi har en bra skola, säger nämndens ordförande Gunilla Holmberg.
Nya Åland berättade igår att en skrivelse lämnats in till kommunstyrelsen i Eckerö. I skrivelsen från föräldrar till barn i Eckerö skola kritiseras lärare och ledning för att inte ta mobbning i skolan på allvar.
Skol- och fritidsnämndens ordförande Gunilla Holmberg vill höra alla inblandade. Föräldrarnas skrivelse är uppdelad i flera delar. Nämnden har enligt Holmberg redan börjat behandla den del som rör barnens situation.
– Nu måste vi höra skolledaren. Det ska vi göra på mötet. Vi måste ju också höra den som blivit utsatt för kritik, säger Holmberg.
Vad kommer ni att föreslå för åtgärder?
– Det är klart att vi måste jobba med den kritik som kommit in. Vad det konkret leder till kan jag inte säga ännu. Vi måste naturligtvis förbättra oss. Det viktiga är att barn, föräldrar och personal känner att de har gott arbetsklimat i skolan.
Skolledare Maria Bonds vill inte kommentera saken närmare utan hänvisar till skoldirektören Per-Olof Fribergs tidigare redogörelse. Hittills har skolan hållit ett möte med politiker, tjänstemän och skolpersonal. Enligt Friberg har skolan konstaterat att ett fall kunde ha följts upp noggrannare och att det kan finnas skäl till mer utbildning om mobbning.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson