DELA

Namncirkus väntar i lagtinget

I går valde det nya lagtinget sina arbetsgrupper, utskotten. Men när regeringsbildningen är klar väntar en rad nyval och omändringar.
– Lagen kräver att utskotten skall utses nu, för att vi skall få ihop en talmanskonferens. Det är den som organiserar arbetet i lagtinget och i talmanskonferensen sitter också utskottsordförandena, säger lagtingets talman Gunnar Jansson (lib).
Också han är tillfällig på sin post om regeringsbildningen går som väntat. När den nya landskapsregeringen är bildad väntas nuvarande regeringschefen, lantrådet Roger Nordlund (c) inta talmansposten.


Ny fördelning
Gunnar Janssons namn finns inte i ett enda utskott just nu.
– Det är klart att jag är intresserad av utskottsplatser sedan. En ny fördelning av utskottsplatserna är helt nödvändig eftersom det nu finns namn där som säkert återfinns i nästa landskapsregering, säger talman Jansson.


Avslöjar inget
Bland annat finns lantrådskandidaten Viveka Eriksson (lib) med i ett par utskott, medan däremot den tilltänkte näringsministern, Jan-Erik Mattsson (c), inte är med i något. Eftersom hans blivande utnämning är en offentlig hemlighet avslöjar man ingenting med det.
För att ytterligare stöka till det sitter nu flera ersättare i lagtinget för de invalda som sitter i den gamla landskapsregeringen, Jan Salmén (c) för Runar Karlsson (c), Torbjörn Eliasson (c) för Britt Lundberg (c), Henry Lindström (c) för Roger Nordlund (c), Göte Winé (s) för Camilla Gunell (s) och Dennis Jansson (fs) för Jörgen Strand (fs).
Enligt förhandstipsen sitter Runar Karlsson och Britt Lundberg kvar i landskapsregeringen.
Här följer namnen i utskotten som det ser ut efter gårdagens val, som skedde som sämjoval med bara ett förslag:
Lagutskottet.
Ordinarie ledamöter: Ordförande Olof Erland (lib), vice ordförande Barbro Sundback (s), Roger Eriksson (lib), Jan Salmén (c), Harry Jansson (åf).
Ersättare: Roger Jansson (fs), Danne Sundman (ob), Mats Perämaa (lib), Henry Lindström (c).
Finansutskottet.
Ordinarie ledamöter: Ordförande Torbjörn Eliasson (c), vice ordförande Raija-Liisa Eklöw (lib), Torsten Sundblom (lib), Danne Sundman (ob), Göte Winé (s).
Ersättare: Dennis Jansson (fs), Anders Eriksson (åf), Mats Perämaa (lib), Roger Slotte (c).
Näringsutskottet.
Ordinarie ledamöter: Ordförande Anders Englund (c), vice ordförande Dennis Jansson (fs), Leo Sjöstrand (lib), Roger Slotte (c), Mika Nordberg (ob).
Ersättare: Anders Eriksson (åf), Carina Aaltonen (s), Olof Erland (lib), Jan Salmén (c).
Kulturutskottet.
Ordinarie ledamöter: Ordförande Johan Ehn (fs), vice ordförande Katrin Sjögren (lib), Mats Perämaa (lib), Veronica Thörnroos (c), Fredrik Karlström (ob).
Ersättare: Göte Winé (s), Harry Jansson (åf), Åke Mattsson (lib), Henry Lindström (c).
Social- och miljöutskottet.
Ordinarie ledamöter: Ordförande Åke Mattsson (lib), vice ordförande Henry Lindström (c), Katrin Sjögren (lib), Roger Jansson (fs), Carina Aaltonen (s).
Ersättare: Gun-Mari Lindholm (ob), Harry Jansson (åf), Roger Eriksson (lib), Gun Carlson (c).
Stora utskottet.
Ordinarie ledamöter: Ordförande Anders Eriksson (åf), vice ordförande Gun Carlson (c), Leo Sjöstrand (lib), Viveka Eriksson (lib), Torsten Sundblom (lib), Veronica Thörnroos (c), Roger Slotte (c), Fredrik Karlström (ob), Barbro Sundback (s), Dennis Jansson (fs).
Ersättare: Mats Perämaa (lib), Jan Salmén (c), Mika Nordberg (ob), Göte Winé (s), Johan Ehn (fs).
Självstyrelsepolitiska nämnden.
Talmannen är självskriven ordförande, ordinarie ledamöter: Viveka Eriksson (lib), Raija-Liisa Eklöw (lib), Gun Carlson (c), Göte Winé (s), Roger Jansson (fs), Harry Jansson (åf).
Ersättare: Gun-Mari Lindholm (ob), Johan Ehn (fs), Barbro Sundback (s), Mats Perämaa (lib), Torbjörn Eliasson (c).
Nordiska rådet.
Raija-Liisa Eklöw (lib) med Veronica Thörnroos (c) som personlig suppleant, samt Fredrik Karlström (ob) med Johan Ehn (fs) som personlig suppleant.
Dessutom valdes justeringsutskott, justeringsmän samt två medlemmar i kanslikommissionen.

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax