DELA

Nabbenbygge asfalteras nu

Nu har byggandet av gång- och cykelbanan vid Nabben på Lemlandsvägen nått så långt att man kan köra rakt längs huvudvägen igen, det vill säga över den nya bron.
Asfalteringen påbörjades också i går. Hela vägen från nybygget till kurvan under bostadsområdet Solberget i Jomala får ny beläggning.
Det betyder att trafiksituationen för tillfället kan vara något kaotisk eftersom bara en körbana är i bruk på vissa avsnitt.
– Vi räknar med att ha det mesta asfalterat den här veckan, säger Stig Janson, vägingenjör på landskapets trafikavdelning.
Själva gång- och cykelbanan skall vara helt klar om en månad, det vill säga den sista november.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax