DELA

Mycket Lundqvistpengar till staden också för 2007

I skattetoppen för 2007 ligger bröderna Ben och Dick Lundqvist i Mariehamn på första respektive tredje plats. Deras förvärvsinkomster har fördubblats jämfört med året före, men det har sin förklaring.
Det är nästan hisnande mycket siffror i kolumnerna för förvärvsinkomst för bröderna. Ben Lundqvists förvärvsinkomst var 1,6 miljoner euro i fjol jämfört med 870.000 euro året före och Dick Lundqvists förvärvsinkomst noterades till 1,3 miljoner euro jämfört med 670.000 euro året före.


Höjde dividenden
Så här förklarar Ben Lundqvist ökningen:
– Det har förstås att göra med Lundqvistrederierna Alfa och Hildegaard. 2006 var ett jättebra år för båda rederier, och därför höjdes dividenden i fjol från 2.250 till 3.000 euro i Hildegaard och från 750 till 1.000 euro i Alfa.
Det gav naturligtvis avtryck i skattesiffrorna eftersom dividenden räknas dels som förvärvsinkomst, dels som kapitalinkomst för ägarna. Detta tillsammans med dödsboaktier höjde bröderna Lundqvists inkomster kraftigt.
Alfa och Hildegaard ligger på andra och tredje plats i företagsskattetoppen i Mariehamn. Alfa gjorde en vinst i fjol på 21 miljoner euro (32 miljoner euro 2006) och betalade 4,9 miljoner euro i skatt (8,3 miljoner 2006). Motsvarande siffror för Hildegaard var 10,4 miljoner euro i vinst 2007 mot 14 miljoner 2006 och 2,2 miljoner euro i skatt jämfört med 3,8 miljoner året före.


Viking Line i topp
Viking Line ligger etta på skattetoppen 2007 bland Mariehamnsföretag. 2007 var ett kanonår för rederiet som ökade den beskattningsbara inkomsten till nästan 45 miljoner euro (knappt 24 miljoner året före).
Det goda resultatet ledde till att dividenden så när fördubblades i fjol, något som spädde på storägarna Lundqvists inkomstpost ytterligare.
Summa summarum betalade Ben och Dick Lundqvist tillsammans med Stig Lundqvists dödsbo över en halv miljon euro i kommunalskatt till Mariehamn för fjolåret.


”Tekniskt fel”
För ett annat rederi, Birka Line, redovisas en märklig siffra i sammanställningen – att ingen förskottsskatt har betalats in och att rederiet därför har en miljon i restskatt. Det stämmer inte, uppger Rederi ab Eckerös ekonomichef Jan Haglund.
– Det är ett tekniskt fel i deklarationen och det ska rättas till.
Också för företag i Brändö ser samma sak ut att ha hänt. För Brändö lax del ser det ut som om företaget ligger ute med 146.000 i obetald skatt. Det stämmer inte heller, enligt Olof Öström.
– Förskottsskatten var obetald vid årsskiftet och därför ser det ut som det gör. Skatten är betald nu, säger han.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax