DELA

Musselodlare sågar forskning om gifter

Finländska forskare rekommenderar att odlade musslor inte ska användas som djurfoder, eftersom de kan innehålla gifter som påverkar det centrala nervsystemet.
Men musselodlaren Torbjörn Engman ger inte mycket för forskarnas råd.

Det är den så kallade dinoflagellaten, även kallad pansaralgen, som ställer till det enligt forskarna. Algen producerar ett gift som kan påverka det centrala nervsystemet och det giftet samlas under algblomningen också hos andra organismer i havet. Forskare vid Finlands miljöcentral SYKE har nu funnit att gifterna kan transporteras genom näringskedjan, så att de samlas i andra havslevande organismer som musslor och fiskar.
I ett pressmeddelande skriver SYKE att halterna som uppmätts i bland annat blå- och hjärtmusslor överskrider de gränsvärden som EU fastställt för livsmedel. På de ställen där musslor odlas och det kan finnas risk för pansaralgen, bör halterna och algmängden följas upp, skriver forskarna.

Giftet är farligt både för människor och husdjur.
– Den nya upptäckten att giftet förflyttar sig inom näringskedjan kan dock inverka negativt på de befintliga och planerade musselodlingsprojekt som föreslagits som en metod för att minska mängden näringsämnen i Östersjön. Musslor som producerats i odlingarna bör inte användas som djurfoder, såvida gifthalterna inte undersökts, skriver SYKE i pressmeddelandet.

Torbjörn Engman driver sedan några år tillbaka en musselodling i Kumlinge Snäckö, ett försöksprojekt finansierat av landskapsregeringen. Han säger att forskningsresultaten är långt i från nya.
– Grundprincipen är att musslor är otroligt effektiva vattenfiltrerare, vilket betyder att allt som finns i vattnet går genom dem, också gifter och tungmetaller. Det här är alltså något helt naturligt som alltid har förekommit.

Hans teori är att forskarnas egna intressen ligger bakom rapporten.
– Min första reaktion är att någon försöker skapa en negativ bild av musselodlingar. Det finns många så kallade ”forskare” som är mycket kritiska till dem.
De musslor som han har skördat har genomgått noggranna analyser, säger han.
– I samband med våra skördar 2008 och 2012, skickade vi en given mängd musslor till labbet Eurofins i svenska Lidköping. I båda fallen analyserades innehållet i musslorna med avseende på alla tänkbara gifter och tungmetaller. Och det fanns inget spår av någonting alls.

Läs mer i fredagens Nya Åland!

Minna Wallén

minna.wallen@nyan.ax