DELA

Musiker i akut behov av replokaler

Band på Åland har inte lokaler där de kan repetera.
Nu ropar musikerna på hjälp och kräver utrymmen.
Bandet Paranoid Park blir utan replokal, Facedrill likaså. Tidigare har andra drabbats och till och med upplösts bara för att de saknar utrymmen att repetera i.
– Den enda ändamålsenliga replokalen som finns är den uppe på Bastuns vind där flera band redan samsas. Ponera att alla idrottsutövare skall förvisas till Backeberg, ”där har ni er fotbollsplan var nöjda med den”, säger Jessy Hartvik som är en av dem som nu lyfter upp problemet på bordet.
– På idrotten läggs det hur mycket pengar som helst, nya gräsplaner och allt möjligt. Men musikutövandet skall förvisas till privatpersoners egnahemshus eller garage.

Inte Alandica
Representanter för sex band (Bourbon Black, The Sunshine Boys, Primal Instinct, Paranoid Park, Rockacide och The Great Northern Darkness) kom i går efter ett upprop på Facebook i samlad trupp till Nya Åland för ge problemet publicitet. Alla saknar inte replokaler men de vill ge sitt stöd eftersom de vet att också de en dag kan drabbas.
– Det enda vi begär är billiga ändamålsenliga lokaler. Vi behöver 20 till 25 kvadratmeter, värme och el och vi vill gärna kunna repetera dagligen.
Är lokalerna i Alandica ett alternativ?
– Med dagens priser, nej. Vi klarar inte av att betala de priserna.

Äldre band
Musikerna betonar att lokalbristen inte är ett ungdomsfråga.
– Det finns flera äldre band med precis samma problem. Alla unga och äldre kulturutövare måste erbjudas samma möjligheter att utöva sina intressen, säger Jessy.
– Dags att få upp ögonen? Någongång? På allvar, hur många blir nya Zlatan för att det satsas på fotbollen?
Finns det någon lämplig lokal som ni har sneglat på?
– Före detta Royal Canins utrymmen på Skogshyddsvägen skulle vara perfekta. Men byggnaden är privatägd.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen