DELA

ms Gudingen en potentiell bomb

En läckande tankbil ombord på ms Gudingen. Tjugo passagerare och sju besättningsmän ombord.
Ett skräckscenario för den räddningspersonal som kallas till platsen men fullt tänkbart i verkligheten. I går arrangerades sjöräddningsövning väster om Föglö.

Klicka här för att se ett bildspel från övningen!

Strax före halv elva på förmiddagen larmas sjöräddningscentralen i Åbo. Ombord på Gudingen finns ett läckage från en tankbil med åtta ton bensin.
– Vi behöver hjälp med rökdykare och första hjälp. Eventuellt har det hoppat passagerare överbord, meddelas det.
Flera enheter kallas in, bland dem bevakningsfartyget Uisko och Mariehamns räddningsverk.
Syftet med dagens uppgjorda nödsituation är att öva samarbete mellan myndigheter och frivilliga. Övningar som den här hålls ungefär en gång i halvåret. Äldre sjöbevakare Benny Mattsson berättar att man vill komma åt de svaga punkterna.
– Att få reda på var det inte funktionerar. Man övar ju för att bygga bort bristerna.

Bensinläckage
I dagens övning lyfts problem med bensin, bensinångor och personskador i samband med dessa. Mikael Eriksson, Kökars och Storklubbs stationschef, kör pressuppbådet närmare Gudingen och kommenterar situationen. Att som brandman ta sig ombord på den potentiella bomb som färjan nu utgör skulle säkert få en och annan att tveka.
– På riktigt skulle det här vara ett riktigt dilemma.
Benny Mattsson håller med.
– Fanns det inte passagerare skulle nog inte brandkåren gå ombord. Skulle man själv vara ombord som passagerare skulle man, i den här situationen, säkert hoppa överbord och försöka simma iland.
Så har också några av de som deltar i dagens övning resonerat. Fyra stycken sitter i en räddningsflotte. Några är försvunna.

Många räddningsenheter
Cirka 20 minuter efter larmet är Föglö FBK på plats, strax därpå anländer Storklubb sjöbevakningspatrull. Föglöenheten skummar bildäck, dels för att minska brandrisken, dels för att få bort giftiga ångor.
Snart är det full aktivitet i området. Flera båtar letar efter de försvunna. En bra bit bort ligger Uisko och samordnar aktiviteterna, det är bäst att hålla avståndet om Gudingen skulle explodera. Vore det vara en verklig situation skulle fler instanser komma till.
– 12-13 enheter inom två timmar, uppskattar Benny Mattsson.

Hundpatrullen
Det kommer rapporter om att en människa observerats på en närliggande ö. Linda Henriksson från Ålands räddningshundsklubb söker tillsammans med några andra av området.
Hennes hund Rocky far fram som en skottspole över klipporna. Efter drygt en timme har han lokaliserat en person i en buske och markerar med skall. Det är Johannes Engman som med vitsminkat ansikte och blåa läppar spelar nedkyld passagerare.
– Jag föll från skärgårdsfärjan och simmade i land, berättar han om det scenario han tilldelats dagen till ära.
Räddningshundarnas luktsinne är ovärderligt när det gäller att hitta förvunna personer.
– Hade man gått med en skallgångskedja hade vi gått förbi, tror hundpatrullmedlemmen Gudrun Brändström.
Rocky pustar ut efter sin fina insats.
– Men det var en stor holme, det skulle egentligen ha behövts flera hundar, konstaterar Linda Henriksson.

Kommunikationsbrister
Efteråt samlas alla deltagare för utvärdering. Gunnar Silander, vice områdeschef på sjöbevakningen, konstaterar att några personer ännu inte har hittats.
– De som saknade flytväst är försvunna.
Han säger att övningen gick ”någorlunda bra”. De problem som kommer fram rör främst kommunikationen. En åsikt är att det getts för mycket och för otydlig information.
Gudingens befälhavare Göran Jansson stördes av telefonsamtal rörande Gudingen normaltrafik.
– Problemet var att jag var ensam, konstaterar han.
Kommunikationen ska i högre grad ske över VHF så att alla kan ta del av informationen. Nu missade bland andra Gudingens kapten det som sades när virvesystemet användes. Det har bara myndigheterna tillgång till.
– Det som rör alla måste sägas via VHF, höll Gunnar Silander med.
Nu ska lärdomarna utvärderas och därefter görs förbättringar när det gäller kommunikation och utrustning.
– Övningar i stil med den här behöver hållas med jämna mellanrum för att eventuella brister i systemen ska kunna upptäckas.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax