DELA

Missnöjd med kabel-tv

Text-teven fungerade inte och efter att ha påtalat problemet utan att det åtgärdats, fick Dan-Åke Mattsson nog och ville säga upp sin antennanslutning. Men summan han lagt ut, över 1.000 euro, får han i enlighet med föreningens stadgar inte tillbaka.
– Men enligt stadgarna ska de också stänga av anslutningen om man inte betalar årsavgiften, och det har de inte gjort. Tydligen följer man bara stadgarna när det gynnar föreningen.
I juni för två somrar sedan flyttade Dan-Åke Mattsson med familjen in i sitt nya hus på Möckelö. Redan i maj hörde man sig för om de olika alternativen man som tv-tittare har i Jomala.
Av grannarna fick man veta att det är Vikingaåsens antennförening som förser jomalaborna med kabel-tv och kontaktade därefter föreningen för att höra sig för om alternativen. De fick veta att antennföreningen erbjöd kabel-tv och att anslutningen kostade 1.120 euro, installationskostnader och årsavgift tillkom.
– Jag bad att få fundera och återkomma. Min fru och jag diskuterade saken och kom överens om att välja Vikingaåsen. När jag ringde upp Antennföreningen, förklarade man att installationen redan var utförd och att räkningen var på väg. Man förklarade det med att man trodde att jag redan beställt andelen, vilket jag inte hade gjort. Men det var så mycket annat att ordna med huset så vi orkade inte bråka. Räkningen hade vi betalat genast den kom.


Svårt hitta felet
I början på juli kontaktade man Ålands tv, som utfört installationen och som sköter servicen för Vikingaåsens antennföreningen, och påtalade problemet med att se text-tv.
– Enligt dem är problemet känt och finns hos fler abonnenter. Man lovade kontakta antennföreningen och sedan återkomma. Men hösten gick, räkningen för årsavgiften kom men problemet med text-teven kvarstod, så jag kontaktade Ålands tv för att höra hur ärendet framskred.
Den här gången fick man svaret att det var svårt att hitta felet när det fungerade hos de flesta.
– Man föreslog att felet kunde vara den tv-apparat vi hade, att problemet kan bero på vad vi har för fabrikat på teven. Men vilka fabrikat som kunde ställa till med problem kunde man inte svara på. Vi har dessutom två apparater av olika tillverkare.
Man kom i alla fall överens om att Ålands tv skulle komma hem till Dan-Åke Mattsson och titta, samt låna familjens bärbara tv för att åka till antenncentralen och kontrollera om problemet eventuellt fanns redan där. Det kunde man, fem månader senare, konstatera att det gjorde, men att problemet troligen skulle försvinna i och med införandet av digital-tv ytterligare några veckor senare.


Fick nog
I mars 2006 när nästa årsräkning dök upp var problemet med text-teven fortfarande inte åtgärdat, och då fick man nog och bytte till ip-tv.
– Jag kontaktade antennföreningen för att höra om man kunde få tillbaka anslutningsavgiften om 1.120 euro om man väljer att gå ur, men det kan man inte enligt deras stadgar. Enda sättet är att sälja den vidare privat.
Dan-Åke Mattsson har annonserat ut sin andel flera gånger, utan att någon nappat.


Klagade
I juni förra sommaren lämnade Mattssons in ett klagomål till Konsumentklagonämnden och i juli i år kom beslutet. Nämnden rekommenderade Vikingaåsens antennförening att reducera årsavgiften för den tid text-teven inte fungerade, vilket man också gjorde.
– Ja, med 22 euro.
Under den tid ärendet utreddes hos Konsumentklagonämnden fortsatte Vikingaåsens antennförening skicka ut räkningar, påminnelser och till slut hot om indrivning.
– Jag har för varje faktura kontaktat dem och påpekat att ärendet ligger hos Konsumentklagonämnden, och trots att deras stadgar säger att leveransen ska avbrytas vid obetald årsavgift har man inte gjort det. Får man faktiskt fortsätta fakturera för en tjänst som kunden uttryckligen inte vill ha? De har sedan maj 2006 vetat att jag velat häva avtalet.
Dan-Åke Mattsson kommer nu att betala räkningen för att slippa hamna på någon indrivningslista.
– Jag har inget annat val. Men jag känner mig lite inklämd – antingen måste jag fortsätta betala årsavgiften för en produkt som inte fungerar tillfredsställande, eller så måste jag skänka antennföreningen min andel som trots allt är värd 1.120 euro. Plus betala nedkopplingsavgiften. Man kan inte ens ha anslutningen vilande utan att betala årsavgift. Det tycker jag inte är rätt.


Soppa
– Så här i efterhand förstår jag ju att jag inte borde ha betalat anslutningsavgiften förrän vi var nöjda, men det är ju lätt att vara efterklok. Vi fick inte heller veta att man också kan välja att hyra eller delbetala anslutningen. Den informationen dök upp först på antennföreningens infokanal och den ser man ju inte förrän installationen redan är klar.
– Hade vi hyrt andelen hade vi aldrig hamnat i den här soppan utan kunnat dra oss ur när vi var missnöjda med anslutningen och servicen. Med vår ip-tv har vi däremot aldrig haft problem, där fungerar allt hur bra som helst. Också text-teven.

LINA ANTMAN